Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Matematik 3c

Kursplan för flexibel kurs i Matematik 3c (motsvarar C)

Krav på förkunskaper: Motsvarande godkänt i Matematik B, 2a, 2b eller 2c
Krav att uppfylla för behörighet: Godkända redovisningar av tilldelade uppgifter
Närvaro på introduktionsträffen samt redovisningsträffarna.
Ett aktivt deltagande i den digitala kommunikationen över Internet.

För godkänt på kursen krävs:

Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnenai bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpagivna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal och skrift med inslag avmatematiska symboler och andra representationer.

Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.

 

Mer information

Omfattning
18 veckor, ca 10 timmar / vecka inkl. eget arbete
(motsvarar 25% av heltidsstudier)

Kurslitteratur
Exponent 3c
ISBN: 978-91-40-67743-3

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32