Läsårstider

Läsårstider 2017 – 2018

Hösttermin, 18 veckor Måndag 21 augusti – fredag 22 december

Vårtermin, 21 veckor Måndag 8 januari 2018 – fredag 1 juni 2018

Läsårstider 2018 – 2019

Hösttermin: 20 augusti 2018 – 21 december 2018

Vårtermin: 7 januari 2019 – 24 maj 2019