Samverkan & Projekt

Dalslands folkhögskola ingår i en mängd olika samarbetsorgan och i olika projekt.

Färgelanda lärcenter

Tillsammans med Färgelanda kommun Vuxenutbildningen bildar vi Färgelanda lärcenter.

Program ViA

VGR Folkhögskolor, som Dalslands folkhögskola är en del av, driver tillsammans med Regionutvecklingssekretariatet och Personalstrategiska avdelningen ett projekt som ger arbetslösa ungdomar mellan 19-24 år en chans till yrkesintroduktionsanställning.
Få mer info om ViA-projektet här

LiA

Lärande i Arbetslivet ger stöd till kommunala förvaltningar i Fyrbodal att utveckla sina arbetsorganisationers lärande miljöer. Genom att verka för ett förhållningssätt där medarbetare uppmuntras att lära av varandras olikheter bidrar lärande miljöer till att medarbetare vågar utveckla verksamheten. Lärande sker genom att kontinuerligt systematisera erfarenheter, utveckla ny kunskap och skapa medvetenhet. Lärande miljöer bidrar till mer delaktiga, mer kompetenta och mer nöjda medarbetare som mår bättre och kan skapa ett större mervärde för kommuninvånarna.
www.liaprojektet.se

Kulturplattformen

Kulturplattformen är ett samarbete mellan en mängd regionala verksamheter, med syfte att för att lära av varandra inom området webb och IT. Verksamheter som ingår: Västra Götalandsregionens Kultursekretariat, Kultur i Väst, Västarvet, Botaniska trädgården, VGR Folkhögskolor, Göteborgs kulturnät, Akvarellmuseet och Innovatum Science center. Kulturplattformen är en del av kultursekretariatets handlingsprogram Lust att lära.
Läs mer om Kulturplattformen här

Kulturkraft

Kulturkraft är en grupp bestående av Dalslands folkhögskola, Färgelanda kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Bilda, Studiefrämjandet och SISU. Tillsammans verkar vi för en god kultur i Färgelanda. Vi arrangerar bl.a. tillsammans Kulturveckan.

VGR folkhögskolor

Dalslands folkhögskola är en av sex folkhögskolor som har Västra Götalandsregionen som huvudman. De övriga är:

Billströmska folkhögskola
Fristads folkhögskola
Grebbestads folkhögskola
Göteborgs folkhögskola
Vara folkhögskola

Gå gärna in på vår gemensamma webbplats:
VGR Folkhögskolor

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37