Integrationspedagog

Utbildningen till integrationspedagog rustar dig för att jobba i en föränderlig värld. Det krävs ny kompetens för att fördjupa integrationen. Komplexa problem kan bara definieras i en medskapande dialog med dem som berörs. Bli brobyggare och pådrivare av samhällsutvecklingen och rör dig mellan utanförskap och det etablerade samhället. Varför skjuts det mot polisstationer?

Läs mer här

Senast uppdaterad: 2018-02-15 13:18