Integration – inkludering

Integration - inkludering

Ett andra lärår på utbildningen till integrationspedagog vid Dalslands folkhögskola. Det andra läråret är öppet för alla som anser att de har den rätta bakgrunden, inte bara för våra egna deltagare på grundkursen.

Om Integration - inkludering

Ladda ner information om läråret som PDF!

Det andra lärået i vår utbildning av integrationspedagoger är nytt från hösten 2019. Det är ett lärår för påbyggnad, fördjupning och fortbildning.

Läråret vänder sig till våra egna deltagare på den 1-åriga grundkursen för integrationspedagoger och till andra som har gått liknande utbildningar inom området integration, inkludering. Eller är utbildade fritidsledare, lärarassistenter med flera yrken som möter segregationen i samhället. Men också till dem som jobbat och har praktiska erfarenheter och vill fortbilda sig.

Det andra läråret bygger på samma värdegrund som vår grundkurs. Därutöver innehåller det social mobilisering, interkulturella arbetsformer, att leda samtal för medskapande medborgardialoger, insikter för en förmåga att vara omvärldspedagoger som kan visa hur allt hänger ihop när de globala sammanhangen tar sig uttryck i det som händer lokalt. Det är ett lärår om hur man gör skillnad.

Under det andra läråret fördjupar vi oss i kulturkompetens och tränger djupare i interkulturalitet. Vi tränar samtalsmetodik, det goda, mänskliga, motiverande samtalet och interaktion. Vi ger möjlighet att studera relevanta juridiska aspekter av migration, offentlig förvaltning, myndighetsutövning. Vi kommer att ge en gedigen förståelse för den medskapande medborgardialogens utvecklingskraft.

Fokusområden

Vi kommer att erbjuda möjlighet att fokusera på fyra fokusområden:

1) Alla olika typer av uppdrag inom skolan

2) Utmaningar för det civila samhällets organisationer

3) Olika typer av uppdrag inom vård på institutioner, HVB-hem, kriminal­vården och liknande

4) Ett innovativt arbete riktat mot arbetsgivare i syfte att bereda väg för människor med annan kulturell bakgrund att få ökad tillgång till arbetsmarknaden, att jobba med att förändra attityder.

Lärår

Varför lärår och inte läsår? Det handlar om lärande, vilket är kärnan i folkbildning, där läsa bara är en del.

Vi erbjuder en lärmiljö där människor lär sig i mötet med sig själva och andra, lär sig av prövade erfarenheter i ett möte mellan teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Det är svårt att lära ut – för alla måste lära in. Folkhögskolan är en miljö för lärande. Insikter som blir kvar och växer. Fortplantar sig inifrån. Ett lärår för att utveckla förmågor.

Antagning

Du ska ha motsvarande kunskaper och erfarenheter som integrationspedagog. Vad har då de som gått grundkursen med sig?

  •           De har läst ett år på en eftergymnasial utbildning med fokus på att jobba med människor.
  • De har ett komplett gymnasium sedan tidigare med svenska 3 eller om det är deltagare med utländsk bakgrund så har de SAS/SVA 3.
  • De har läst litteratur på svenska på högskolenivå och dragit egna slutsatser av litteraturen.
  • De har praktiserat i 6 veckor i ett inkluderande arbete och jobbat för integration.
  • De förstår innebörden av rättighetsbaserat arbete, interkulturella perspektiv, traumamedveten omsorg.
  • De kan projektledning.

Om du har motsvarande erfarenheter och vill fördjupa och bygga på dina erfarenheter genom teoretiska studier och i mötet med andras kunnande – då hör du hemma på det andra läråret!

Ansökan

Ansökningslänkar hittar du inom kort på vår ansökningssida

Senast uppdaterad: 2018-12-19 10:15