En kurs i demokratin

Dalslands folkhögskola erbjuder i samverkan med ABF en 12-veckors kurs. Start den 16 april - pågår till 6 juli 2018.

En kurs för demokratin

Klicka här för att söka till kursen:

 •  Kursen är på helfart och öppen för alla, utrikesfödda måste ha uppehållstillstånd i Sverige.
 •  Kursen ges på lätt svenska för att även ge utrikesfödda möjlighet att delta.
 •  Deltagarna utvecklas under kursen i det svenska språket.
 •  Kursen har en inriktning på att utbilda valinformatörer på respektive modersmål.
 •  Kursen erbjuder anpassade fortsättningsmoduler beroende på deltagarna.

Här är motiven som gör kursen mycket aktuell våren-försommaren 2018:

 • 9 september 2018 kommer många att för första gången lägga sin röst i Sverige. Den gruppen har behov av att introduceras i svenskt styrelseskick. Samtidigt är det viktigt med information till alla nyanlända som inte får rösta om reglerna som avgör vem som får rösta eller ej.
 • Aldrig förr har filterbubblor på sociala medier hotat att påverka opinioner i den grad som nu
 • kan bli aktuell inför valet 2018.
 • Det finns i Sverige och Europa strömningar som ifrågasätter demokratin såsom vi har känt den, samtidigt som alla människors lika värde inte längre är en självklarhet.
 • Kommuner med många nyanlända skulle behöva anställa valinformatörer och dessa behöver i så fall utbildning. Genom Arbetsförmedlingen kan kommuner erhålla finansiering för
 • extratjänster för ändamålet, där arbetsuppgiften blir att först studera sedan informera.

Syftet med kursen:

Att utbilda i svensk demokratisk tradition i syfte att deltagarna ska få tillräcklig kompetens för att

arbeta med information inför valet 2018. Ett särskilt fokus ligger på att utbilda valinformatörer med

utländsk bakgrund som kan informera andra på sitt modersmål.

Läs mer här:

Senast uppdaterad: 2018-04-12 11:11