Kurser

Dalslands folkhögskola finns i både Trollhättan och Färgelanda

På båda skolorna finns Allmän kurs. I Färgelanda finns olika inriktningar för Allmän kurs, till exempel integrationspedagog och svenska som andraspråk. I Trollhättan finns inriktningarna dyslexi och intensiv språkträning för nyanlända med hög motivation och en god utbildningsbakgrund. I Trollhättan har du också möjligheten att läsa vissa kurser på distans. 

Allmän kurs

På skolans allmänna kurs studerar du ämnen som ger dig kunskaper för högskolestudier, arbetslivet och livet i stort. Du kan komplettera behörigheter, friska upp kunskaper och samtidigt ägna dig åt något som du brinner för!

Allmän kurs i Trollhättan

Allmän kurs i Färgelanda

Kursupplägg

Studietakten kan variera och är beroende av dina tidigare kunskaper och dina mål med studierna. Tillsammans med din mentor lägger du upp en individuell studieplan och ett eget schema.

Inriktningen läser du 12 till 16 lektionspass i veckan, och resten av tiden studerar du kärnämnen (på grundskolenivå) eller gymnasiegemensamma ämnen, t.ex. Svenska/SVAS, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Naturkunskap, m.m. Du kan dessutom välja till en mängd olika övriga ämnen, t.ex. musik, dans, estetisk verksamhet, psykologi, sociologi, biologi, konversationsspanska eller fysisk aktivitet. I Trollhättan har du också tematiska studier under 4 lektionspass i veckan.

Särskild kurs / Profilkurs

Dalslands folkhögskola i Färgelanda har flera särskilda kurser, däribland Äventyrsguide, Livslinjen och den öppna fortsättningskursen Integration - inkludering. Kurserna innebär att du inte läser några behörighetsgivande ämnen utan läser ämnen enbart för din egen skull och utifrån ditt intresse. Livslinjen vänder sig exempelvis till alla som önskar göra någonförändring / förbättring i livet eller som vill ge sig själv lite extratid för personlig utveckling.  Läs mer om våra särskilda kurser i menyn till vänster!

Vi erbjuder ett forum i en trygg och inspirerande miljö och som skapar förutsättningar, ökad medvetenhet och kunskaper för fortsatta studier, återgång till arbetslivet eller annan sysselsättning.

Senast uppdaterad: 2019-01-08 11:58