Studiemotiverande kurs

SMF- StudieMotiverande Folkhögskolekurs

Prova att studera på ett personligt sätt på en folkhögskola!

Ett steg närmare studier & arbetslivet

På en Studiemotiverande folkhögskolekurs får du prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Kursens upplägg varierar beroende på skolans inriktning och deltagarnas önskemål.

På folkhögskolan är gruppen viktig och man jobbar ofta praktiskt och efter ett tema, i mindre grupper och med tid för samtal och erfarenhetsutbyte.

Folkhögskolan tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig. Du kan repetera kärnämnen, träna studieteknik och pröva andra aktiviteter för att underlätta och motivera dig att läsa klart gymnasiet eller grundskolan. Kursen pågår i tre månader och avslutas med att du får ett intyg.

Vad är det här?

Trollhättans folkhögskola genomför 13 veckors studiemotiverande kurser (SMF-kurs) på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Målet är att coacha och motivera dig som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan att fortsätta studera efter SMF.

Kursen genomförs utan betyg, men varje kursdeltagare får ett intyg innehållande kursbeskrivning. Skolan ställer även upp som referens för vidare studier eller jobbansökningar.

Utbildningen på folkhögskola bedrivs på heltid, det vill säga minst 20 X 60 eller 30 X 40 minuters organiserad studietid per vecka och genomförs i skolans ordinarie lokaler. Arbetsförmedlingen anvisar samtliga platser till kursen.

Syfte

Syftet är att underlätta och motivera dig att slutföra dina studier och öka dina chanser till jobb.

Hur gör jag?

Du som saknar fullständigt gymnasium eller grundskola och är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, kan genom din förmedlare få en plats på kursen. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen så får du veta mer.

Aktuella kurser

Nästa SMF-kurs startar 21 september 2016. Informationstillfällen äger rum 15 och/eller 16 september. På tillfällena på Trollhättans Folkhögskola. 

Ring eller mejla gärna för mer information eller kom och besök oss.  

SMF i Trollhättan, Trollhättans folkhögskola 
Ekholmsgatan 11
461 39 Trollhättan  

Telefon: 0520-47 08 80 

www.thn.fhsk.se 

Arbetsförmedlingen Vänersborg/Trollhättan

Telefon: 0771-60 00 00 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31