Integrationspedagog

En ny unik utbildning!

Dalslands folkhögskola, Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission samverkar kring utbildningen "Människor på flykt". En kurs för alla som vill engagera sig och förstå mer om orsakerna till att människor flyr.

En 1-årig folkhögskolekurs med start den 15 augusti 2016, för dig som vill jobba som anställd eller vara volontär, för dig som är intresserad av en internationell karriär eller för dig som bara vill förstå mer om vår värld idag.

Kursen erbjuds för första gången nu och sista ansökningsdag är 8 maj.

Kursupplägg

Kursen är en folkhögskolekurs baserad på deltagarnas tidigare erfarenheter, studiebesök, litteraturstudier, diskussioner och seminarier med gästföreläsare. En del är på engelska, praktik under kursen och 6 veckor på heltid eventuellt i annat land. Kursen kan läsas som särskild eftergymnasial kurs eller som del av en allmän kurs som ger behörighet. Möjlighet till egna tillval. Kursen berättigar till CSN-stöd.

Den som är inskriven i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti eller tidigare varit med i Fas 3 har möjlighet att läsa kursen med bibehållet aktivitetsstöd. Kontakta oss eller din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Antagning

För att läsa kursen som en särskild kurs krävs allmän behörighet för högre studier, ett fullgjort gymnasieprogram. För att läsa som Allmän kurs med inriktning: Människor på flykt, räcker det med grundskola, enligt reglerna för allmän kurs, se hemsidan. För båda grenarna gäller att du ska kunna läsa en bok på engelska, bilda dig en uppfattning och kunna diskutera i en liten grupp. Du ska ha den mognad som krävs för att jobba med andra människor.

Ansökan senast 8 maj

Obligatorisk introduktionsdag med antagningsintervjuer 20 maj 2016.

Kursperiod

Kursen är på heltid under ett läsår från 15 augusti 2016 – 26 maj 2017. Praktiken är 3 april – 12 maj 2017.

Fakta

Kurstyp
Särskild kurs och Allmän kurs

Kurslängd
1 år med start i augusti

CSN
Både särskild kurs och Allmän kurs
är studiemedelsberättigade

Terminsavgift
I avgiften ingår förmiddagsfika alla dagar hela terminen
1200 kronor/termin för internatboende
1500 kronor/termin för externatare
Kostnader för praktik och litteratur tillkommer

Sista ansökningsdag
8 maj - Obligatorisk introduktionsdag med antagningsintervjuer 20 maj 2016

Tomas Rydsmo

Rektor
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31