Allmän kurs

Om du så snabbt som möjligt vill få din behörighet för fortsatta studier - då ska du välja Allmän kurs utan inriktning.

Kursupplägg

Hur ditt upplägg ser ut beror helt och hållet på vilka individuella behov eller intressen du har. Det vanligaste är att jobba den största delen av tiden med de kärn- eller gymnasiegemensamma ämnena Engelska, Historia, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap och Svenska/SVAS.

Beroende av vilka individuella behov eller intressen du har - kan du göra fördjupningsarbeten inom de ovan nämnda ämnena, samt prova på uppgifter kopplade till högskoleprovet. Du har även möjlighet att läsa någon/några av våra övriga ämnen, exempelvis Biologi, Estetisk verksamhet, Fysisk aktivitet, Konversationsspanska eller Musik.

Du kan också få möjligheten att göra projektarbeten, t.ex. om ett intresseområde du vill studera närmare eller så väljer du mellan uppgifter och ämnen som finns presenterade. Vi kommer även att jobba med delar inom området personlig utveckling, arbeta med studieteknik, göra studieresor, m.m.

Behörighet och studietakt

Studier på Allmän kurs ger behörigheter till vidare högskolestudier. Studietakten hos oss kan variera och är beroende av dina tidigare kunskaper.

Körkortsteori

Körkortsteori i samarbete med en körskola erbjuds som tillval kvällstid (under förutsättningen att tillräckligt intresse finns för det).

Du kan också läsa Allmän kurs med en inriktning

Du ägnar dig då åt din inriktning 1,5 dag i veckan och det innebär att det ofta tar 2 år innan du är klar med din behörighet. Från hösten 2016 kan du läsa Allmän kurs med inriktningarna Hästskötare eller Skriv & Läs (SOL). eller med inriktning Svenska som andraspråk på grundskolenivå, samt även i kombination med kursen Människor på flykt.

Fakta

Kurstyp
Allmän kurs

Kurslängd
1-3 år med start i augusti varje år

CSN
Allmän kurs är en studiemedelsberättigad kurs på gymnasial eller grundnivå

Terminsavgift
I avgiften ingår förmiddagsfika alla dagar hela terminen
1200 kronor/termin för internatboende
1500 kronor/termin för externatare

Sista ansökningsdag
31 maj / fortlöpande

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31