Allmän kurs - Hästskötare

Allmän kurs - Hästskötare är en 2-årig folkhögskolekurs för dig som vill läsa in gymnasiet och samtidigt ta examen som hästskötare. Om du har med dig en hel del gymnasiestudier och många timmar på hästryggen så kan du eventuellt klara din examen och behörighet på 1 år. Folkhögskolan är en flexibel studieform som anpassar efter dina behov och ambitioner.

Gymnasieämnena läser du på Dalslands folkhögskola, medan de teoretiska och praktiska kunskaper som ligger till grund för hästskötarexamen studeras på Färgelanda Ridklubb. Det är en tuff examen som kräver att du har både kunskaper och inövade färdigheter i händerna såväl som att det sitter i ryggmärgen när examensdagen kommer. Men ridskolans lärare vet vad som krävs och lever av lust att ge dig vad du behöver för att klara av det. Kursen är 1- till 2-årig med start varje hösttermin. Våra lärare och studievägledare kan ge dig en preliminär uppfattning om hur lång tid du behöver – ring och tag kontakt med oss. Kom till vårt prova-på-dygn 22-23 april, då får du prova både ridskola och internat utan kostnad!

Kursupplägg

Du studerar hästskötarämnen 12 lektionspass i veckan och därutöver studerar du gymnasiegemensamma och andra ämnen på folkhögskolans allmänna kurs. Under hästskötarmomenten är minst hälften praktisk träning och ridning. På dessa pass behöver du ha egna ridkläder, ridstövlar och hjälm.

Under de 18 första veckorna (höstterminen) läser du de flesta moment som ingår i hästskötarkursen, exempelvis hästskötsel, stalltjänst, anläggningsskötsel, rid- och körlära, munderingar, transport, hälso- och sjukvård, foderlära, longering, löshoppning och tömkörning. Under utbildningen genomgår man sedan en tappskokurs samt repetition och fördjupning utifrån deltagarnas kunskaper och behov.

I kursen ingår även 2-3 helger per termin då du i en mindre grupp praktiserar stalltjänst för att få vana och inblick i hur det fungerar på ett större stall. För detta behöver du ha skaffat egna skor med stålhätta.

Hästskötarexamen

För att avlägga examen krävs bland annat att du har tappskokompetens samt att du genomgått en HLR-kurs. För mer detaljerad information om hästskötarexamen och vilka aktuella regler som gäller, se informationen från Svenska ridsportförbundet.

Behörighet och studietakt

Studier på Allmän kurs ger behörigheter till vidare högskolestudier. Studietakten hos oss kan variera och är beroende av dina tidigare kunskaper.

Körkortsteori

Till alla våra studerande på Allmän kurs erbjuder vi körkortsteori, som tillval på kvällstid. Det gör vi i samarbete med en körskola där du även kan ta de körlektioner som krävs för att du ska klara av ditt körkort.

Övriga inriktningar

Förutom en ren Allmän kurs, kan du från hösten 2016 även läsa Allmän kurs med någon av dessa fyra inriktningar: Hästskötare, SOL (Skriv och Läs) Svenska som andraspråk och Människor på flykt.

Fakta

Kurstyp
Allmän kurs

Kurslängd
1-2 år med start i augusti varje år

CSN
Allmän kurs är en studiemedelsberättigad kurs på gymnasial eller grundnivå

Terminsavgift
I avgiften ingår förmiddagsfika alla dagar hela terminen
1200 kronor/termin för internatboende
1500 kronor/termin för externatare

Sista ansökningsdag
31 maj / fortlöpande

Övriga egenavgifter m.m.
Ca 2200 kr för Tappskokompetens
1700 kr för Examinationskostnad (2015 års uppgifter)

Möjlighet finns till privata ridlektioner.

Inriktningstiden är förlagd till Färgelanda ridklubb. Ni behöver egna ridkläder, ridstövlar, hjälm samt skor med stålhätta.

Med reservation för prisändringar.

Kontakt

Ridlärare på Färgelanda ridklubb:

Marianne Göthberg
0528-221 22, 0762-49 66 34
E-postadress

Ann-Katrin Lundblad

Lärare, Kursansvarig
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31