Kurser i Färgelanda

Allmän kurs

På skolans allmänna kurs studerar du ämnen som ger dig kunskaper för högskolestudier, arbetslivet och livet i stort. Du kan komplettera behörigheter, friska upp kunskaper, och samtidigt ägna dig åt något som du brinner för!

På allmän kurs har vi tre olika inriktningar som du kan söka in på:

  • Allmän inriktning - passar dig som vill arbeta extra med kärnämnena eller de gymnasiegemensamma ämnena, alternativt hitta ett eget specialämne som intresserar dig och utveckla det.

Kursupplägg

Studietakten kan variera och är beroende av dina tidigare kunskaper och dina mål med studierna. Tillsammans med din mentor lägger du upp en individuell studieplan och ett eget schema.

Inriktningen läser du 12 lektionspass i veckan, och resten av tiden studerar du kärnämnen (på grundskolenivå) eller gymnasiegemensamma ämnen, t.ex. Svenska/SVAS, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Naturkunskap, m.m. Du kan dessutom välja till en mängd olika övriga ämnen, t.ex. musik, estetisk verksamhet, biologi, konversationsspanska eller fysisk aktivitet.

Särskild kurs

Skolan har en särskild kurs, Livslinjen, som innebär att du inte läser några behörighetsgivande ämnen utan läser ämnen enbart för din egen skull och utifrån ditt intresse. Livslinjen vänder sig till alla som önskar göra någon förändring / förbättring i livet eller som vill ge sig själv lite extratid för personlig utveckling.

Ny kurs!

Nu erbjuder vi även kursen Människor på flykt för de som vill jobba som volontärer eller hjälpa de på flykt.

Vi erbjuder ett forum i en trygg och inspirerande miljö och som skapar förutsättningar, ökad medvetenhet och kunskaper för fortsatta studier, återgång till arbetslivet eller annan sysselsättning.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34