Studerandeinflytande

Skolambassadörer

Minst två ambassadörer skall finnas. Deras uppgift är att hjälpa till att marknadsföra skolan på mässor, utställningar och vid olika studiebesök.