Kurser

Kurser i Trollhättan

Allmän kurs

Om du är ute efter behörighet för vidare studier på högskola eller universitet, eller helt enkelt känner att du vill bättra på dina kunskaper. Du som har läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att välja vårt speciella program på allmän kurs, Svenska för dyslektiker.

Läs mer om Allmän kurs

Invandrarlinje - för högmotiverade med god utbildningsbakgrund

För dig som är invandrare och vill bättra på dina kunskaper i svenska språket. Undervisningen varieras och ger er deltagare en allsidig språkträning.

Läs mer om Invandrarlinjen 

Studiemotiverande folkhögskolekurs

På en Studiemotiverande folkhögskolekurs får du prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Kursens upplägg varierar beroende på skolans inriktning och deltagarnas önskemål.

Läs mer om SMF

Etableringskurs

Kursen är till för dig som är nyanländ och vill förbättra din svenska samt lära dig mer om det svenska samhället. Kursen varar i 26 veckor.

Läs mer om Etableringskursen

 

Senast uppdaterad: 2018-05-18 15:44