Läsårstider

Läsåret 2017/18

Höstterminen: 2017-08-21 till och med 2017-12-22
Uppehåll: v. 44 (höstlov)

Vårterminen: 2018-01-08 till och med 2018-06-01
Uppehåll: v. 8 (sportlov)

Läsårstider 2017 – 2018 vid Dalslands folkhögskola i Färgelanda och Trollhättan.

Hösttermin, 18 veckor
Måndag 21 augusti – fredag 22 december
Vecka 34 – t o m vecka 51 = 18 veckor inkl höstlov vecka 44
Under ett läsår kan 10 dagar användas för lov, 5 av dessa används vecka 44

Vårtermin, 20 veckor
Måndag 8 januari 2018 – fredag 1 juni 2018
Vecka 2 – t o m vecka 22 = 20 veckor inkl Sportlov vecka 8, men exkl påsklov vecka 14

Resterande 5 lovdagar tas ut under vecka 8, Påsklovsdagar är efter avstämning med övriga Sverige, för att personal med barn i skolåldern ska vara lediga samtidigt.

Läsårstider 2018 – 2019

Hösttermin: 20 augusti 2018 – 21 december 2018

Vårtermin: 8 januari 2019 – 24 maj 2019