Praktisera utomlands

Vill du praktisera utomlands? På vår utbildning till integrationspedagog kan det bli verklighet!

Varje år får några deltagare chansen att göra en meriterande praktik utomlands i vårt samarbete med erkända organisationer. Rädda Barnen är en del av Save the Children International som är världens största organisation för barns rättigheter med över 20 000 medarbetare anställda runt om i världen. Rädda Barnen är en av utbildningens partner och exempel på en organisation som erbjuder praktikplatser.

 

Våra utlandspraktikanter får betald resa, ett enkelt boende och bidrag till mat under hela praktiken men får själva stå för fickpengar och övriga kostnader i samband med praktiken. Praktiken är 6 veckor och aktuella länder kan vara Italien, Tyskland, Spanien, Grekland, Ceuta i Marocko, Sydafrika m fl.

 

Utöver praktik och en gedigen 2-årig utbildning får du specialistkompetenser som förståelse för traumamedveten omsorg (TMO), Child Safeguarding och medskapande metoder för att arbeta inkluderande i bostadsområden. Du får även kontakter genom våra nätverk.

 

Vår utbildning utmärker sig jämfört med andra kurser till integrationspedagog genom att vi utbildar på gymnasienivå. Det innebär att du som inte har ett komplett svenskt gymnasium och saknar behörighet till exempelvis YH-utbildningar kan hos oss få behörighet till högre studier vid YH, universitet osv. Samtidigt som du utbildar dig till integrationspedagog. Därför heter kursen – Allmän kurs integration. Vi är den enda utbildningen till integrationspedagog som kan byggas på till en 2-årig utbildning.

 

Utbildningen är även för dig som redan har ett komplett gymnasium. Många deltagare förra året hade både gymnasium och högskoleutbildning. När vi läser ämnen som hör till allmän kurs så gör vi det med en så tydlig inriktning på integrationsfrågor att det är relevant och intressant även för den som har ett komplett gymnasium sedan tidigare. Läs mer om kursen här på hemsidan och hör gärna av dig. Vi har platser kvar till kursstart den 21 augusti 2017. Skriv ett mejl till E-postadress eller ring Tomas Rydsmo, 0700 824 027

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34