Integrationspedagog

Vi utbildar integrationspedagoger

Frågan om integration är komplex men att studera ett eller två år hos oss gör dig beredd att hantera en del av dessa frågor. Vi utbildar i verktyg och metoder som fungerar. Vi ger dig stöd att lära känna dig själv, hitta riktning i ditt liv och kunna navigera i snabba förändringar.

Dalslands folkhögskola utbildar integrationspedagoger sedan 2016, i partnerskap med Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission. Två starka organisationer med skarpa analyser av den utveckling vi ser i samhället. De tillför en innovativ kraft till den samhällsutveckling som krävs för att möta morgondagens utmaningar. Genom vår utbildning blir du en del av allt detta!

 Det är möjligt att studera på eftergymnasial nivå och vi ser gärna deltagare med högskoleexamen. Vi vet att du som har en helsvensk bakgrund erbjuds en unik lärande miljö där vi praktiserar integration varje dag.

 Utbildningen har tre byggstenar, beroende på förkunskaper och mål kan du söka direkt till var och en av dem och nöja dig med ett år. Du kan också kombinera och studera i 2 år. Dessutom finns för helt nyanlända ”Allmän kurs omstart” – ett måste för den som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

 

  • Allmän kurs Integration. Omfattande innehåll i samhällsanalys, med utblick internationellt, vad driver människor att fly och nationellt om exempelvis brister i välfärden som leder till utanförskap. Svenska som andraspråk på nivå SVA 1. Kursen är intensiv, därför hinner inte du som saknar tidigare gymnasiestudier med alla behörigheter på ett år utan behöver ett par år.
    Förutsättningar för att bli antagen: Mognad, lämplighet och språktest SVA-grund.

 

  • Allmän kurs Yrke. Ett bra integrationsperspektiv samt värdegrund och regler inom offentlig förvaltning. De yrkeskunskaper som krävs för exempelvis elevassistent eller språkstödjare inom skola eller omsorg. Metoder och redskap för socialt entreprenörskap, för att driva medskapande processer, för att underlätta självorganisering och stötta empowerment.
    Förutsättningar för att bli antagen: Mognad, lämplighet och gärna Allmän kurs Integration. Du som inte har svenska som modersmål ska klara av vårt språktest SVA-grund.

 

Ansökan senast 18 april 2017. Därefter i mån av plats. OBS att det är viktigt att du kan vara med vid Informations- och intervjudagar 21-22 april. Om du inte kan dessa dagar så hittar vi ett annat tillfälle för en intervju med dig.

Du kan ansöka om CSN-stöd på eftergymnasial nivå till IP+ och på gymnasienivå för övriga utbildningar.

Läs mer om utbildningarna i den pdf du kan ladda ner här!

Denna hemsida kommer att uppdateras med kursinnehåll inom kort. Så välkommen tillbaka hit!

Lär gärna vår kurspresentation nedan

Kurspresentation IP 2017-18 11mars17.pdf

Ansökningshandlingar hittar du här

Ansökningsblankett Integrationspedagog Plus 2017.pdf

Tomas Rydsmo

Rektor
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36