All personal i Färgelanda

Rektor
Tomas Rydsmo
E-postadress
0528-758 80, 0700-82 40 27

Biträdande rektor
Charlotte Day
E-postadress
0528-758 80 0705-26 14 66

Administrativ koordinator (bemannar exp.)
Mari Melin
E-postadress
0528-758 80

Administrativ Koordinator
Ann-Katrin Lundblad
E-postadress
0528-758 83, 0700-43 61 08

IT-ansvarig
Johan Löfgren
E-postadress
0528-758 73, 0703-98 08 88

Kurator
Pelle Nilsson
E-postadress
0528-758 80, 0706-67 01 50

Studie och yrkesvägledare
Marita Andersson
E-postadress
0528-567 255

Vaktmästare
Larsarne Alm
E-postadress
0528-758 84, 0703-10 28 64

Vaktmästare
Yngve Mattsson

E-postadress
0528-758 84, 0762-03 66 42

Lärare
Erika Sandberg Offesson

E-postadress
0528-758 88, 0709-31 44 38

Lärare
Åsa Runfors
E-postadress
0528-758 88

Lärare
Mario Iñiguez Cueto

E-postadress
0528-758 88, 0762-14 43 36

Lärare
Ywonne Jansson

E-postadress
0528-752 13, 0738-42 55 81

Lärare
Per Wandel

E-postadress
0528-758 88

Lärare
Sören Vad
E-postadress

Lärare
Kaisa Klapuri
E-postadress
072-37 15 048

Lärare
Urban Mathiasson  
E-postadress
0528-758 88  0722-118 103

Lärare
Lenny Larsson  
E-postadress
0528-752 13  0702-94 19 14 

Lärare
Inger Zandén  
E-postadress
0528-752 13  0705-281 632 

Lärare
Lina Vikerborn    
E-postadress
0769-402 567 

Kök & Städ
Mona Karlèn
E-postadress
0700-85 25 33, 0702-487 257

Kök & Städ
Agneta Karlsson
E-postadress

0700-85 25 33

Kök & Städ
Eva Backman
E-postadress
0700-85 25 33

Kök & Städ
Gert Lundin
E-postadress
0700-85 25 33

Kök & Städ
Margareta Karlsson
E-postadress
0700-85 25 33

Kök & Städ
Rebecka Robertsson
E-postadress
0700-85 25 33

Kök & Städ
Silvana Casablanca
E-postadress
0700-85 25 33