Ansökan

Din ansökan skickar du till våra folkhögskolor senast 15 maj 2018. Det är viktigt att du bifogar betygskopior och, om du har, intyg som styrker arbetslivserfarenhet.

Det är möjligt att söka även efter 15 maj, men det är viktigt att du är medveten om att detta kan minska dina chanser att bli antagen.

Vi strävar efter en jämn ålders- och könsfördelning. För dig som behöver stöd på olika sätt kan vi anpassa studierna, men det är då viktigt att vi vet hur vi ska göra detta. Rätt stöd beslutas alltid i samråd med dig.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsblanketter

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Folkhögskolan i Färgelanda:
Tel: 0528-758 80
dalslands.folkhogskola@vgregion.se

Folkhögskolan i Trollhättan:
Tel: 0520-47 08 80
dalslands.folkhogskola@vgregion.se

Besök

Folkhögskolan i Färgelanda
Folkhögskolevägen 6
458 30 Färgelanda

Folkhögskolan i Trollhättan
Lasarettsvägen 9
461 52 Trollhättan