Färgelanda

  • Bild 1 av 7
  • Bild 2 av 7
  • Bild 3 av 7
  • Bild 4 av 7
  • Bild 5 av 7
  • Bild 6 av 7
  • Bild 7 av 7

Aktuellt

Placeholder image

Projektledare och folkhögskoleadministratör, på Dalslands folkhögskola i Färgelanda.

Placeholder image

Ny kvällskurs SVA 2+3, start 29 januari 2018!

Vill du göra skillnad? Välkommen att vara en del av Dalslands Folkhögskola!

Allmän kurs

Alla folkhögskolor erbjuder Allmän kurs som ett alternativ till andra utbildningsvägar för vuxna, så varför välja att studera vid Dalslands folkhögskola i Färgelanda? Jo, många nyanlända deltagare ger oss en internationell miljö präglad av integration och inkludering i både tanke och handling. Vi har många bra lärare i svenska som andraspråk, SVA.

Livslinjen

Livslinjen vänder sig till alla som önskar göra någon förändring / förbättring i livet eller som vill ge sig själv lite extratid för personlig utveckling. Ett forum som erbjuder en personlig utveckling i en trygg och inspirerande miljö och som skapar förutsättningar, ökad medvetenhet och kunskaper för fortsatta studier, återgång till arbetslivet eller en annan sysselsättning. Läs gärna mer om Livslinjen här.

Integrationspedagog

Integrationspedagog – en yrkesutbildning som leder till jobb!

En kurs för dig som vill jobba med människor, integration, demokratiutveckling, delaktighet, och medskapande. Vårt samhälle behöver sådana mellanrumsarbetare, fältarbetare mitt i vardagen. Är det ditt nästa jobb?

Kursen är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning och ges i samarbete med Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission. Två organisationer som vet vad det är att möta människor på flykt eller att jobba med marginaliserade människor. Läs mer om kursen här.