Färgelanda

  • Bild 1 av 8
  • Bild 2 av 8
  • Bild 3 av 8
  • Bild 4 av 8
  • Bild 5 av 8
  • Bild 6 av 8
  • Bild 7 av 8
  • Bild 8 av 8

Aktuellt

Vill du göra skillnad? Välkommen att vara en del av Dalslands Folkhögskola!

Allmän kurs

Alla folkhögskolor erbjuder Allmän kurs som ett alternativ till andra utbildningsvägar för vuxna, så varför välja att studera vid Dalslands folkhögskola i Färgelanda? Jo, många nyanlända deltagare ger oss en internationell miljö präglad av integration och inkludering i både tanke och handling. Vi har många bra lärare i svenska som andraspråk, SVA.

Livslinjen

Livslinjen vänder sig till alla som önskar göra någon förändring / förbättring i livet eller som vill ge sig själv lite extratid för personlig utveckling. Ett forum som erbjuder en personlig utveckling i en trygg och inspirerande miljö och som skapar förutsättningar, ökad medvetenhet och kunskaper för fortsatta studier, återgång till arbetslivet eller en annan sysselsättning. Läs gärna mer om Livslinjen här.

Integrationspedagog

Sedan 2016 utbildar vi integrationspedagoger (IP) för arbete med människor som varit på flykt, nyanlända på väg att inkluderas eller arbeta med att minska segregationen genom att knyta ihop uppdelade samhällen. Utbildningen har 3 delar. En 1-årig kurs. Ett ”för-år” för den som behöver baskunskaper i svenska och andra ämnen. Ett ”djup-år” en eftergymnasial påbyggnad på halvfart distans för den som gått kursen eller har motsvarande erfarenheter. Läs mer om IP här.