Färgelanda

Allmän kurs

Alla folkhögskolor erbjuder Allmän kurs som ett alternativ till andra utbildningsvägar för vuxna, så varför välja att studera vid Dalslands folkhögskola i Färgelanda? Jo, många nyanlända deltagare ger oss en internationell miljö präglad av integration och inkludering i både tanke och handling. Vi har många bra lärare i svenska som andraspråk, SVA.

Livslinjen

Livslinjen vänder sig till alla som önskar göra någon förändring / förbättring i livet eller som vill ge sig själv lite extratid för personlig utveckling. Ett forum som erbjuder en personlig utveckling i en trygg och inspirerande miljö och som skapar förutsättningar, ökad medvetenhet och kunskaper för fortsatta studier, återgång till arbetslivet eller en annan sysselsättning. Läs gärna mer om Livslinjen här.

Integrationspedagog

Integrationspedagog – en yrkesutbildning som leder till jobb!

En kurs för dig som vill jobba med människor, integration, demokratiutveckling, delaktighet, och medskapande. Vårt samhälle behöver sådana mellanrumsarbetare, fältarbetare mitt i vardagen. Är det ditt nästa jobb?

Kursen är en 1-årig eftergymnasial yrkesutbildning och ges i samarbete med Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission. Två organisationer som vet vad det är att möta människor på flykt eller att jobba med marginaliserade människor. Läs mer om kursen här.